Latinamerikagruppernas gåvoshop
Ge en gåva

Ge en gåva

300 SEK
Genom att organisera sig i folkrörelser kan människor som lever i utanförskap och fattigdom göra sin röst hörd och tillsammans arbeta för att förändra sina samhällen i en mer rättvis riktning. 

Genom din gåva till Latinamerikagrupperna gör du det möjligt för småbrukare och urfolk från hela kontinenten att mötas och utbyta erfarenheter, kunskaper, metoder, och formulera gemensamma politiska krav.

Ditt stöd ger kraft att förändra!