Latinamerikagruppernas gåvoshop
Ge en gåva

Ge en gåva

200 SEK
Genom folkbildning kan ungdomar och kvinnor, som ofta lever i störst fattigdom och utsatthet, få makt och inflytande att förändra sina samhällen i en mer rättvis riktning. 

Din gåva till Latinamerikagrupperna ger fler ungdomar och kvinnor möjligheten att utbilda sig i jämställdhet, mänskliga rättigheter och ledarskap.

Ditt stöd ökar kvinnors möjlighet till makt och inflytande i sina samhällen.