Latinamerikagruppernas gåvoshop
Ge en gåva

Ge en gåva

100 SEK
Gruvor, vattenkraftverk och monokulturer har allvarliga konsekvenser för urfolkens livsförutsättningar i Latinamerika. Mark och vattendrag förgiftas och människor tvingas bort från sina traditionella territorier. Därmed förlorar de även en viktig del av sin kultur.

Latinamerikas urfolksrörelse kämpar för att bevara sin världsbild och sina livsstilar; att leva i harmoni med naturen.

– Utan moder jord kan vi inte fortsätta, därför kan vi inte heller sluta kämpa för henne och för vårt territorium, säger Daniel Pascual från mayanätverket Wakib Kej i Guatemala.

Ditt stöd ger människor tillgång till kunskap om sin historia och sina rättigheter, så att de lättare kan utkräva och försvara dem.